Zoetermeer info@irvige.com

Training: FBT Week 2

Wat helder is dat niemand trauma vrijwillig heeft uitgezocht als in "laat ik vandaag eens een trauma oplopen". Het is je overkomen als iets waarvoor je niet de spankracht had om te verwerken. Met een metafoor van de spankracht die de middelpuntzoekende kracht levert voor cirkelbewegingen. Wanneer het Zelf niet sterk genoeg is, schieten er allerlei zaken uit de bocht. 

Via natuurkundige wetmatigheden passen krachten op elkaar in paren en met inzichten in de quantummechanica verstrengelen delen zich. Wanneer vader en moeder trekken en duwen via een verbinding met het kind, ervaart die deze trek- en duwkrachten. Met broertje(s) en zuske(s) om hem heen vormt zich een brug, met allerlei krachten die proberen de brug als zodanig te dragen. Veranderen van 1 kracht bij iemand, verstoort de krachtenverdeling in het systeem. Jij bent het kind van jouw ouders ene die weer van hun ouders. Verstrengeling en triangulatie houden je gevangen. Reacties op een trauma generaties eerder is nog waar te nemen bij de huidige generatie. 

Niemand weet nog waar die oorsprong is en wat het precies doet. Maar het is er wel... Je kunt er niet mee en je kunt er niet zonder leven. Allerlei frustraties, angsten, fobieen en vage lichamelijke reacties zijn de uitingen...nog voordat de ernstiger patronen zich vormen. Niemand wil daar het graag over hebben en dat leidt tot het feest van het grote wegkijken, oppoetsen van het plaatje en volhouden dat het zo erg niet zijn kan. Het zal de tijdgeest zijn dat alles altijd goed moet zijn en je de kans ontneemt te genieten van je herstel. 

Het is precies de bewustwording en het toestaan en faciliteren van die bewustwording en het niet zien als "fout" dat je vooruit helpt. Maar....zover is het nog lang niet...familieleden weten zich geen raad met jouw "rare" gedrag als je echt probeert te onderzoeken. Wanneer ook nog hulpverleners er op aandringen "gewoon" te doen, winnen de krachten van verdedigen van het mooie plaatje het van de "aanvallen". Iedereen in het gezinssysteem en familiesysteem neemt een eigen rol in, waar die maar moeilijk uit te krijgen...tenzij je kiest voor een systeembenadering. 

 

Informatie over de training per week:
Training: Familie benadering trauma / Training: FBT Week 1 /  
Training: FBT Week 3 / Training: FBT Week 4 / Training: FBT Week 5 / Training: FBT Week 6